Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli
Jacek Mikołajczyk Kancelaria Komornicza w Nowej Soli

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Jacka Mikołajczyka (wykaz miejscowości)

  • miasto Nowa Sól oraz miejscowości z gminy Nowa Sól:

Buczków, Chełmek, Ciepielów, Dąbrowno, Drogoniów, Helenówek, Jeziorna, Jodłów, Józefów, Kiełcz,

Lelechów, Lipiny, Lubieszów, Lubięcin, Nowe Żabno, Okopiec, Przyborów, Radosławice, Rudno,

Stany, Stary Staw, Stara Wieś, Wrociszów

  • miasto Nowe Miasteczko oraz miejscowości z gminy Nowe Miasteczko:

Borów Polski, Borów Wielki, Gołaszyn, Konin, Miłaków, Nieciecz, Popęszyce, Rejów, Szyba, Żuków

  • miasto Bytom Odrzański oraz miejscowości z gminy Bytom Odrzański:

Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Pastuszyn, Popowo, Sobolice, Tarnów Bycki, Wierzbnica

  • miasto Kożuchów oraz miejscowości z gminy Kożuchów:

Bielice, Bulin, Broniszów, Cisów, Czciradz, Drwalewice, Dziadoszyce, Kierzkowice, Książ Śląski, Lasocin, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Radwanów, Słocina, Sokołów, Solniki, Stypułów, Studzieniec, Zawada

  • miejscowości z gminy Otyń:

Bobrowniki, Borki, Czasław, Konradowo, Ługi, Modrzyca, Niedoradz, Otyń, Zakęcie

  • miejscowości z gminy Siedlisko:

Bielawy, Borowiec, Dębianka, Kierzno, Piękne Kąty, Radocin, Różanówka, Siedlisko, Zwierzyniec

  • miejscowości z gminy Kolsko:

Głuszyca, Jesiona, Jesionka, Karszynek, Kolsko, Konotop, Lipka, Marianki, Mesze, Sławocin, Strumianki, Strumiany, Święte, Tatarki, Tyrszeliny, Uście, Zacisze

Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 j.t. – dalej uoksie) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 uoksie).

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika (art. 8 ust. 11 uoksie).